VINCI Press release

on on . . Hits: 4721

       

Erasmus Project No. 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011

 

Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to foster Low Carbon Tourism & Related Entrepreneurship


 

COMUNICAT DE PRESĂ PROIECT

VINCI: Un proiect de parteneriat strategic al UE pentru promovarea turismului cu emisii reduse de carbon și antreprenoriatului asociat  

Cu un efort din ce în ce mai mare al UE de a reduce emisiile de CO₂, recent a fost lansat un proiect care vizează sectorul turismului. Proiectul numit VINCI (Set de instrumente pentru formatori în realitate virtuală și augmentată pentru a promova turismul cu emisii reduse de carbon și antreprenoriatul asociat) este un proiect de parteneriat strategic în domeniul educației adulților, finanțat cu sprijinul programului Erasmus+..

Proiectul VINCI, care se desfășoară din februarie 2022 până în ianuarie 2024, își propune să promoveze o trecere către turismul cu emisii reduse de carbon (LCT) și să încurajeze antreprenoriatul asociat în mai multe state membre ale UE. Pentru a face acest lucru, proiectul VINCI reunește șapte parteneri din întreaga Europa, selectați, astfel încât să asigure o combinație bună și un echilibru între experți în schimbări climatice/durabilitate, turism, antreprenoriat, formare la locul de muncă, dezvoltarea/pedagogiei   VET. și tehnologii digitale (AR/VR și m-/e-Learning).

Acest proiect își propune dezvoltarea unui curriculum inovator, proiectarea de „cele mai bune practici” studii de caz despre modul în care părțile interesate din turism pot genera mai puține emisii de CO₂ în toate cele trei faze ale turismului de călătorie și dezvoltarea unui set de resurse modulare de instruire privind LCT, inclusiv Realitate Augmentata și/ sau Realitatea Virtuală. În plus, acest proiect implică proiectarea setului de instrumente VINCI, constând dintr-un set de resurse digitale de formare privind LCT și dezvoltarea unui ghid electronic al formatorului, destinat să recomande formatorilor VET.

Proiectul VINCI, coordonat de organizația malteză MECB Ltd, va răspunde nevoii de instruire în domeniul LCT, contribuind în același timp la creșterea gradului de conștientizare și cunoaștere cu privire la astfel de activități turistice. Rezultatele proiectului, odată disponibile, pot fi folosite gratuit de către grupurile țintă ale proiectului, care includ formatori VET/mentori din turism, cursanți VET, precum și părți interesate din sectorul turismului, inclusiv antreprenori.

Puteți rămâne informat și contacta parteneriatul proiectului prin intermediul paginii noastre web www.vinci.eumecb.com  sau a paginii de Facebook www.facebook.com/vincilowcarbontourism. 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Erasmus+: 2021-1-MT01-KA220-VET-000025011

Our Vision

vision Our long term vision vision is that our research and innovation activities will contribute to solutions for some of nowadays industrial problems, leading to Industry 4.0 successfull worldwide implementation.


 

Our latest projects

 
 

 

Our location

our location

Our offices are located in  the center of Bucharest, Romania. Please click on the above link for more details.