HomeEventsObjectives

 

  Gebeurtenissen

  Doelen

  Partners

  Resultaten

  Werk vorderingen

  Contact


Partners:

Naam van Organisatie:

Contact Persoon:

Adres:

Telefoon:
Fax:
E-mail:

Universitatea Politehnica Bucuresti

Catalin Gheorghe AMZA

Splaiul Independentei 313, sector 1, Bucuresti, Romania, 060042

+4021 402 9337
+4021 402 9522
acata1@amza.camis.pub.ro
 

SILABO – Laboratorio per la Società dell’Informazione

Paolo D’ANGELO

C.so Umberto I, 23
80138, Napoli (Italia)
 

+39-081-19560657
+39-081-7904682
info@silabo.it
 

SISTEMI E SERVIZI S.R.L.

Francesco ROSSI

Viale Italia, 201
Livorno
57127
Italia
 

+39-0586-814678
+39-0586-814678
sistemieservizi@sistemiservizi.it
 

Computer Literacy tCentre at the Kaunas University of Technology
(Kauno technologijos universiteto kompiuterinio raštingumo centras)
 

Alfredas OTAS

Studentu 50-210, LT-51368, Kaunas, Lithuania

+370 37 300 387
+370 37 300 390
otas@viesulas.ktu.lt
 

MECB – MacDAC Engineering Consultancy Bureau
(Servizz ta’ Konsulenza fl-Ingenerija MacDAC)
 

Jonathan BORG

Ta’Skompi Triq il-Hawawar, Upper Iklin
NXR 09
Malta
 

+(356) 21410010
+(356) 2143 6648
jcb@mecb.com.mt
 

XGrant

Henk KIEZEBRINK

Klingmakersdonk 102
7326GB Apeldoom
Nederland
 

+31 55 533 01 28
+31 55 534 53 39
henk.kiezebrink@xgrant.com
 

 Politehnica University of Bucharest is de grootste Politechnische Universiteit van Roemenië, met veel ervaring en een essentiële rol de ontwikkeling van hoger onderwijs in het land. Als promotor van het project kan PUB aan alle gewenste kwaliteitseisen voldoen en het project uitvoeren onder optimale omstandigheden. De Material Technology and Welding Engineering Department (TMS) heeft ervaring met Europese projecten. Deze omvat FP5 projecten, Tempus, Socrates en Leonardo da Vinci projecten.
Als promotor en co
ördinator van het project zal PUB zijn verplichtingen nakomen betreffende het projectmanagement en de voortdurende monitoring van het project, in nauwe samenwerking met de projectpartners. Tijdens de geplande bezoeken zullen alle noodzakelijke stappen worden genomen, om de bezoekers toegang te geven tot  audiovisuele middelen en moderne faciliteiten op Europees niveau.
Er is kennis en ervaring op het gebied van CAD/CAM op het niveau van de promotor (PUB); de CAD concepten worden reeds enige jaren aan studenten gedoceerd. CAD training speelt een belangrijke rol in het onderwijs aan alle technische faculteiten. Softwarepakketten zoals Autodesk AutoCAD, Dassault Systems CATIA en SolidWorks hebben een integrale rol in het trainingsproces van werktuigbouw aan het PUB verworven. Op het Technology Materials and Welding Department (TMS) is reeds een is etage gereserveerd voor zo’n centrum. Er is inmiddels een infrastructuur van computers, sockets, snelle internetverbinding (100 Mb), bureau’s, stoelen, etc. Op software niveau  zijn 13 licenties voor Dassault Systems CATIA beschikbaar en 10 licenties voor Autodesk AutoCAD worden aangevraagd. Het academische en technische personeel van het TMS Departement heeft ervaring in het lesgeven in CAD/CAM concepten en softwarepakketten. Er zijn reeds twee CAD/CAM handleidingen  geschreven en geprint door TMS academisch personeel (met ISBN). Deze twee handleidingen moeten echter aangepast worden de ECDL curricula en –standaarden. Dit proces is inmiddels in gang gezet.
PUB zal actief betrokken worden de ontwikkeling van de curricula voor CAD training/testen, in ontwikkeling van innovatieve methodologie voor ECDL CAD training/testen, in het schrijven van ECDL CAD handboeken, de implementatie van de belangrijkste CECA infrastructuur, toegang tot de belangrijkste CECA faciliteiten en verder het ontwerp en implementatie van de CECA Website en de studie website. Verder zal PUB de samenwerking tussen de partners faciliteren. PUB zal actief betrokken worden bij de valorisatie, disseminatie en implementatie van de tussendoelen en einddoelen van het project. Het accreditatieproces van het CECA centrum valt onder de verantwoordelijkheid van de promotor.

 
SILABO - Laboratorio per la Società dell’Informazione Srl (Information Society Laboratory Ltd.)
SILABO’s belangrijkste doel is consultancy, research en  trainingactiviteiten in alle sectoren die organisatorisch, economische en technische transformatie beoogt in de ontwikkeling en consolidatie van een maatschappij, gebaseerd op kennis en communicatie, als ook het samenwerken met en ondersteunen van organisaties en individuele burgers in identificeren van, toegang krijgen tot en managen van bronnen en mogelijkheden die door de Europese Unie en andere internationale Initiatieven worden gecreëerd, op basis van de behoefte aan economische en sociale integratieprocessen.
SILABO brengt dertig jaar ervaring in op een breed gebied van technologische en organisatorische innovatie op nationaal en transnationaal sociale en culturele integratie. Een ervaring ontwikkelt op het gebied van Consultancy, Research en Training op nationaal, europees en internationaal niveau
Zakelijke advies aan bedrijfs- en  private kantoren, basis en toegepaste Research voor ontwikkelingsorganisaties, Training en Onderwijs t.b.v. nieuwe generaties en volwassene zijn de diensten die SILABO aan het publiek aanbiedt.
Integratie tussen R&D en Training en Onderwijs is de basis van de bedrijfsmissie, die kan worden samengevat in de doelstelling van het verschaffen van  culturele, professionele en organisatorische project ontwerpinstrumenten aan ieder die opereert in de Informatie Maatschappij, zowel inwoners, private bedrijven of  publieke administraties, uitgevoerd in met de zekerheid  dat de meest brede  en significante resultaten bereikt kunnen worden.
SILABO kent maar al te goed de onderwerpen en ondersteuningsdynamieken in de ontwikkeling van de Europese Unie voor de brede ervaring van zijn oprichters op een breed terrein van Programma’s en EU-initiatieven.
SILABO heeft specifieke vaardigheden op het gebied van ICT, e-Learning Technologieën, Onderwijs en Training Methoden.
SILABO is in 2004 betrokken geweest bij twee Leonardo da Vinci projecten, één op het gebied van e-Government en één op het gebied van Training en e-Learning. In al deze projecten heeft SILABO, in aanvulling op realisatie van verschillende ontwerpaspecten, het transnationale samenwerkingsverband gemanaged. In het eerste was SILABO de Co
ördinator.
SILABO zal in het CECA project betrokken worden bij het management van het project, de ontwikkeling van de eVET producten, website en instrumenten voor afstandsleren, eLearning methoden voor ECDL CAD training/testen en in de valorisatie en disseminatie procedures.

SISTEMI E SERVIZI Srl (SYSTEMS AND SERVICES Ltd.)
Sistemi & Servizi is een bedrijf, actief op het gebied van Systeem Werktuigbouw, met specifieke specialisatie in automatisering van didactieken. Het bedrijf is opgericht in 1999 op initiatief van enkele managers en leidinggevenden, die, dankzij de samenwerking met en advies van universiteitsdocenten en software experts een set van methoden en applicaties heeft uitgewerkt, om iemand die niet gespecialiseerd is in informatica de gelegenheid te geven deze kennis toe te passen, door het combineren van verschillende media. Tevens biedt deze methode de studenten ondersteuning bij het afstandsleren  met een “virtuele begeleider”, als ook de mogelijkheid om on-line studies te volgen via aangepaste kanalen, met evaluatiemomenten tijdens het leerproces. De bedrijfsvisie komt voort uit het besef dat in de markt van software platforms met betrekking tot e-learning, de mogelijkheid voor een docent om in elk onderwerp zijn eigen kennis met betrekking tot de specifieke taal te gebruiken, nog onvoldoende is en op hetzelfde moment, de mogelijkheid te hebben om effectieve criteria in het creëren van ondersteuning van de studiebehoeften van de student te verbeteren. Het bedrijf exploiteert zijn activiteiten en investeringen door het verwerven van de intellectuele en industriële eigenschap van een kennis organisatiesysteem, genaamd  “For Me” (een acroniem voor E-Learning Multimedia Training), waarvan het handelsmerk en gebruiksmodel geregistreerd is door het bedrijf. Volgens deze methode en voor een accurate werking van functionele specificaties, heeft Sistemi & Servizi  de E-Learning Divisie van IBM, waarmee het bedrijf samenwerkt op het gebied van afstandsleren door INPS (National Institute of Social Security), de uitvoering van het IT systeem toevertrouwd.
Op het moment is het bedrijf in de volgende divisies verdeeld: Systems Division, Services Division, Defence Division and Research & Development Division.
De Systems Division werkt op het gebied van procestoezicht en - controle, Hi-Tech industriële elektronica en systeemintegratie.
De Services Division werkt op het gebied van training, softwareplanning en IT advies.
De Defence Division stuurt de contacten met de militaire instanties aan op het gebied van software (voor document management) en hardware producten en wijst op de samenwerking met publieke instanties.
De Research & Development Division is formeel opgericht in 2004, maar is al actief vanaf 2000. Het houdt toezicht op de operationele structuren van de productieafdelingen van het bedrijf, waarbij de activiteiten gebaseerd zijn op de  middellange- en lange termijn doelstellingen van het bedrijf.
Op dit gebied moet Research & Development aan de ene kant elke bruikbare ervaring  op het gebied aan de productie  toevertrouwen en aan de andere kant vaardigheden,  methoden en kennis verworven tijdens research, verspreiden. Research & Development heeft een actieve rol in verschillende projecten (voor bedrijfs- en private relaties van het bedrijf) in samenwerking met universitaire instanties, zoals b.v. het Education Science Department van de Universiteit van
Rome .
Door de SIS’s expertise met afstandsleren, is de betrokkenheid bij het CECA project hoofdzakelijk gebaseerd op de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve leerinstrumenten voor de doelgroep en eindgebruikers. SIS zal tevens een belangrijke rol spelen in het disseminatie- en valorisatieproces, zoals is vastgelegd in het valorisatieplan.

Kaunas University of Technology (KTU), de grootste technische universiteit in de Baltische  Staten, is de op twee na grootste instelling voor hoger onderwijs in Litouwen. De Faculteit voor Informatica is opgericht 1977 en omvat nu 7 departementen en 2 centra. Het Computer Literair Centrum is één daarvan. De belangrijkste research terreinen van de Faculteit bevat CAD technieken en - systemen; CAD voor digitale systemen; specificatie, modellering en analyse van uitgegeven informatiesystemen. De Faculteit voor Informatica heeft CAD laboratoria met gespecialiseerde software, zoals UNIX, AIX, Windows’2000 programmeer omgeving, alle belangrijkste applicatie programmeersystemen, grafische computersoftware (AutoCAD’14), de CAD softwaresystemen SYNOPSIS en CADENCE, ISE, OrCAD, Vantis, Internet hardware en software omgeving. De academische staf van de Faculteit heeft evaring in het lesgeven van CAD disciplines aan de CAD specialisatiegroep, die elk faculteitsjaar 30 studenten  omvat. Er is een uitgebreide expertise aan de Faculteit op het gebied van CAD en ECDL domeinen.
De Litouwse partner Computer Literacy Centre aan de Kaunas University voor Technologie (CLC-KUT) is actief op het gebied van ECDL certificering sinds 2001, toen gestart werd als een ECDL pilot testcentrum in Litouwen. Het Kaunas University ECDL Centre is het meest  ervaren op het gebied van ECDL training en certificering. Het ECDL Test Systeem en ECDL tekstboeken zijn door gekwalificeerd personeel samengesteld. Het Centrum is volledig toegerust voor diensten op het gebied van ECDL training en certificering. Er is ervaring in het organiseren van mobiele trainingen  in Litouwse regio’s en er is een lijst van klanten (Litouwse overheid, Belastingdienst, Ministerie van Wetenschap en Onderwijs). Meer dan 1000 mensen worden jaarlijks  getraind en gecertificeerd. Het centrum garandeert hoge kwaliteit met disseminatie van de CECA projectresultaten, dankzij dec relatie met de Kaunas University of Technology, waar de CAD disciplines essentieel zijn aan de meeste technische faculteiten.
CAD en ECDL training/test expertise zal op de volgende wijze bijdragen aan het CECA project:
- ontwikkeling van ECDL CAD training/test methoden t.b.v. de doelgroep en eindgebruikers van het project
- ontwikkelen van ECDL lessen en seminarhandboeken
- assisteren bij het accreditatieproces van de CECA resultaten
- valorisatie en disseminatie van de tussen- en eindresultaten, zowel op lokaal als op Europees niveau

MacDAC Engineering Consultancy Bureau (MECB) – (zie www. mecb.com.mt) is zoals de naam impliceert, een  werktuigbouwkundig consultancybureau, dat twee  essentiële diensten aanbiedt: technische consultancy (b.v. toezicht op de  implementatie van een TPM programma) en technische training. Wat betreft het laatste is MECB al jarenlang betrokken bij kennisoverdracht in Malta, betreffende technische onderwerpen, zoals CAD (inclusief AutoCAD), Total Productive Maintenance (TPM), Elektronica voor de Autoindustrie etc.
MECB heeft ervaring in het verstrekken van technische consultancy en training aan verschillende instanties, van SMEs tot multinationals, beide uit de publieke sector (b.v. Malta Freeport Corporation) en private organisaties(b.v. Methode Electronics Malta Ltd.). Door haar missie is MECB ook betrokken bij de R&D ondersteuningsdiensten, b.v.  ontwerp van innovatieve open/sluit mechanismen voor make-up poedercontainers en flexibele automatiseringssystemen. Door haar opzet om klanten van effectieve service te voorzien, maakt MECB gebruik van flexibele personeelsbestanden, van technici, werktuigbouwers, programmeurs, tot PhD afgestudeerden . Dit geeft MECB de mogelijkheid om effectieve kennisoverdracht,. Gebaseerd op een goede mix van theoretische en praktische vaardigheden aan te bieden. MECB heeft ook ervaring op het gebied van het aanpassen van CAD systemen aan de klantwensen in een kennisintensieve omgeving en het personeel is getraind in Hong Kong op het gebied van CAD/CAM technieken.  MECB kan dus actief bijdragen aan de CAD training/test methode en -curricula, inclusief de selectie van de meest geschikte  CAD omgeving voor de specifieke doelgroep en eindgebruikers van het CECA project.
Door de uitgebreide portfolio van klanten door de jaren heen, zal MECB een positieve bijdrage leveren aan de disseminatie van de CECA projectresultaten, speciaal door  lessen, demonstraties en presentaties.

XGrant (XGRANT) is een private onderneming, met als doelstelling het re
ïntegreren en resocialiseren van werklozen binnen nationale en internationale projecten. Een  tweede activiteit is werk op het onderwijskundig vlak: organisatie van projecten, stages en werkervaring. XGrant biedt werk aan jobcoaches, sociaal-maatschappelijk werkers, groepsleiders voor elk project. XGrant werk samen met Technische Colleges en is zich bewust van de projectinhouden en –doelstellingen. XGrant heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Hoger onderwijs, als personeelslid van een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Binnen het bedrijf wordt onderwijs gecombineerd met sociale projecten, alle gericht op het plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt. XGrant kan de projectresultaten dissemineren in Nederland en kan haar bijdrage aan het CECA-project leveren op basis van haar didactische, onderwijskundige, internationale en sociale kennis. XGrant ziet veel  mogelijkheden voor de CECA projectresultaten; het projectresultaat kan gebruikt worden in valorisatie en disseminatieprocessen in verschillende technische onderwijsinstellingen, en -organisaties. Dankzij haar expertise op het gebied van training en uitplaatsing zal XGrant ook betrokken worden bij de ontwikkeling van de leer/training methoden van het CECA centrum en de ontwikkeling van VET en eVET producten voor de doelgroep en de eindgebruikers.
 
Laatste Nieuws:

ECDL CAD launch in Romania


Start ECDL CAD in Roemenië


Start ECDL CAD in Roemenië
Datum: 15-18 maart 2006, 11.00 am
Plaats: Boekarest, Romania
Venue: Politehnica University of Bucharest, kamer AN010

Startbijeenkomst voor het CECA project


Startbijeenkomst van het Consortium, project start
Datum: 15-18 maart 2006, 11.00 am
Plaats: Boekarest, Romania
Venue: Politehnica University of Bucharest, kamer CE204

 

Copyright © 2006 - 2007 CECA. All rights reserved