HomeEventsObjectives

 

  Gebeurtenissen

  Doelen

  Partners

  Resultaten

  Werk vorderingen

  Contact


Doelen:

 De algemene projectdoelstellingen zijn:
- Expertise delen met andere EU partners met erkende competenties op gebied van het project
- Aanspreken van een fijn sectorale behoefte aan gekwalificeerd personeel met IT competenties (middenkader niveau)
- Gelijke kansen met betrekking tot werkgelegenheid en promotie van jonge afgestudeerden; gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen
- Ontwerp en implementatie van VET en eVET producten voor pilot cursussen, gebaseerd op de ECDL CAD syllabus, in twee talen: Roemeens en Engels; de eVET inhouden integreren in specifiek E-Learning platform
- Standaardisatie van ECDL handleidingen en leermaterialen binnen de landen van het consortium, om ervan verzekerd te zijn, dat toekomstige Europese studenten voordeel zullen hebben van dezelfde opleidingen en leermaterialen
- Standaardisatie van de nieuwe ECDL leertechnologie door cross-learning en -testen; dit wordt bereikt door leer/test bezoeken van personeel uit de landen van het consortium aan het CECA centrum
- Verzekeren dat ECDL afstandsleren een optie is voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, inclusief mensen met een handicap
- Afdekken van vaardigheden en competenties, die gevraagd worden door de arbeidsmarkt, op basis van technologische voordelen en ontwikkelingen in relatie tot de verschillende situaties in de landen van het consortium
- Delen van ervaringen op het gebied van ECDL training/testen tussen de projectpartners
- Verbeteren van de samenwerking tussen de projectpartners, vergroten van de toegankelijkheid van onderwijskundige bronnen voor het publiek
- Officiële en gezamenlijke erkenning van competenties en IT vaardigheden (hetzelfde ECDL certificaat in geheel Europa)
- Ontwikkeling van de Informatie Maatschappij in alle landen van de projectpartners
- Valorisatie en disseminatie van de projectresultaten en –producten op lokaal, nationaal en internationaal niveau
- Vergroten van de toegang tot onderwijsbronnen voor het publiek
- Opzetten van een transnationaal netwerk  (tussen de projectpartners), met de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Dit geeft mogelijkheden tot:
• Opzetten van een professioneel  training systeem met gebruik van ICT instrumenten;
• Informatie updating tussen de projectpartners op het gebied van testen en verbeteren van de leerproducten en resultaten
• Disseminatie en valorisatie van de resultaten die bereikt zijn op de verschillende  niveau’s van het programma

De specifieke project doelstellingen zijn:
- Ontwikkelen van specifieke modellen van "zelfonderhoudende ECDL CAD training/test centrum, gerelateerd aan de specifieke organisatorische, professionele, didactische, economische context van elke projectpartner
- Ontwikkelen van de Roemeense Technologische Infrastructuur voor het experimenteren met het Model en het Systeem voor het Centrum. De infrastructuur zal geplaatst worden naast het centrum van de projectpromotor en zal een serie van technologieën van ontwikkeling naast de centra van de overige projectpartners bevatten, ook voor de experimenten van de producten – het CECA centrum en haar infrastructuur
- Ontwerpen en drukken van ECDL CAD handleidingen, nodig voor het trainings/test proces (handleidingen met ISBN, goedgekeurd en geaccrediteerd door ECDL), in tenminste twee talen: de partnerstaal en het engels
- Disseminatie en valorisatie van de resultaten en ervaringen door middel van Cd’s, folders, brochures, ECDL CAD handleidingen met ISDN (in tenminste twee talen partnerstaal en het engels), website
- Ontwikkelen van curricula van ECDL CAD syllabus voor lessen en seminars; het centrum wil studenten de gelegenheid geven om toegang te hebben tot zowel afstandsleren (e-Learning) als klassikale lessen; daarom is één van de doelstellingen van het CECA project de ontwikkeling van zo’n leeromgeving (meest waarschijnlijk is een beschermde website met Multimedia Technologie, zoals Macromedia Flash of Macromedia Director animaties en demo’s voor lessen, voorbeelden en oefeningen)
- Noodzakelijke stappen ondernemen om ervan  verzekerd te zijn, dat studenten werktuigbouw CAD zullen studeren na de nieuwe ECDL curricula (met op verzoek een ECDL CAD certificaat) op het niveau van de promotor
- Noodzakelijke stappen ondernemen om ervan  verzekerd te zijn, dat studenten werktuigbouw CAD zullen studeren na de nieuwe ECDL curricula (met op verzoek een ECDL CAD certificaat) op het niveau van de projectpartners, als een verbetering van initiële training
 
Laatste Nieuws:

Start ECDL CAD in Roemenië


Start ECDL CAD in Roemenië
Datum: 15-18 maart 2006, 11.00 am
Plaats: Boekarest, Romania
Venue: Politehnica University of Bucharest, kamer AN010

Startbijeenkomst voor het CECA project


Startbijeenkomst van het Consortium, project start
Datum: 15-18 maart 2006, 11.00 am
Plaats: Boekarest, Romania
Venue: Politehnica University of Bucharest, kamer CE204

 

Copyright © 2006 - 2007 CECA. All rights reserved