Available courses

Inngangur að Industry 4.0 og hnattrænni framleiðslu

Yfirlitið yfir Industry 4.0 og hnattræn framleiðsla er ætlað leiðbeinendum á háskólastigi sem hafa áhuga á að hjálpa nemendum á 1. þrepi háskólanáms (BSc) að stunda samþætt nám um stafræna framleiðslu í hnattrænu samhengi við fjórðu iðnbyltinguna (IND4.0). Námskeiðið er í boði í blönduðu námi, þ.m.t. eru fyrirlestrar í kennslustofu, rafrænar kennslustundir, verkleg þjálfun í IND4.0) og netpróf. Efni námsskrárinnar er ætlað að hvetja leiðbeinendur til að afla sér hæfni og leikni varðandi IND4.0 til að styðja við hnattræna og stafræna framleiðslu sem krafist er á vinnumarkaði. Námsefnið telur níu kafla um grundvallarkenningarnar til að styðja nemendur til að afla sér hæfni og leikni í IND4.0, einkum þá sem hyggja á starfsframa hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Hver kafli inniheldur sértækt rafrænt efni, glærur, verkefni fyrir nemendur, orðaforða, skilgreiningar og námsmatsaðferðir.


Introducere in Industria 4.0 pentru productie digitala globala

Cursul Introducere în Industria 4.0 pentru producția digitală globală (GDM) este adresat formatorilor din invatamantul superior (HEI) și studenților interesați să învețe într-un mod integrat despre GM / GDM în contextul industriei 4.0 (IND4.0). Cursurile sunt oferite într-un format mixt constând în prelegeri față în față, lecții online, instruire practică practică în Industria 4.0 pentru fabricația digitală globală și testare online. Conținutul este axat pe implicarea formatorilor HEI și a studenților HEI pentru a dobândi abilități IND4.0 favorizând producția globală necesară pe piața muncii. Cursul include nouă unități axate pe elementele teoriei esențiale care să îi ajute pe cursanți și, în special pe cei care vizează ocuparea carierei cu IMM-uri, să dobândească abilități IND4.0 care favorizează fabricația globală.

Introduction to Industry 4.0 for Global Digital Manufacturing

Introduction to Industry 4.0 for Global Digital Manufacturing (GDM) course is addressed to HEI trainers and students interested  to learn in an integrated way about GM/GDM in the context of industry 4.0 (IND4.0). The courses are offered in a blended format consisting on face-to-face lectures, online lessons, hands-on practical training in Industry 4.0 for Global Digital Manufacturing and online testing. The content is focused on engaging HEI trainers  and HEI students to acquire IND4.0 skills fostering global manufacturing required in the labor market. The course include nine units focused on the elements of essential theory to help learners and in particular those aiming to take up careers with SMEs, to acquire IND4.0 skills fostering global manufacturing.